Midsommarfirandet på Tunet vid Lidens gamla kyrka 2007

  
Fler filmer
  FOTO: Tore Löfvenius

Hit Counter