Nationaldagen den 6:e juni 2009 på Vättaberget i Liden

Tal: Maj Pettersson

 

Tack för utmaningen, förtroendet och glädjen över det här uppdraget.
Det är verkligen roligt att få komma tillbaka till barndoms- och ungdomsbygden,
speciellt till den här underbart sköna platsen, möta obekanta, bekanta, släkt och vänner.
Så långt var det ingen tvekan om att anta utmaningen.

Men sen då? Ett tal på tio – femton minuter på vår nationaldag!?
Vårt nationaldagsfirande är ganska nytt i Sverige. Traditionen är kort.
Tidigare firade vi Svenska flaggans dag.
Det är skillnad på en flagga och en nation.
Som jag ser det är flaggan bara en symbol för vår nation
När vi ser vår flagga tänker vi Sverige. Men vad mer?

 

Följ med på en utflykt i tanken! Blunda en minut! Blunda!

Utgångspunkten är geografin.

Tänk:        - Sveriges karta
                 - Haparanda

Följ:          - kusten runt Sverige från Haparanda till gränsen mot Norge på västkusten

                 - så mycket vatten, så långa stränder

Tänk:        - älvar och åar

Följ:          - en älv från källan till utflödet i Bottenviken/Östersjön/Skagerack/Kattegatt

                 - så mycket vatten, så långa stränder

Tänk:        - sjöar och tjärnar

Följ:          - en sjö runt stranden

- så mycket vatten, så långa stränder

 

Utgångspunkten är klimatet och det nordiska ljuset

I Liden är vintern för det mesta vit och därmed ljus, men solen förmår inte lysa på julgranskulorna på juldagen. Den mesta snön har smält bort i slutet av april och strax därpå är lövträden gröna. Våren är kort.

 

I Kalmar och på Öland kan en stor del av vintern vara snöfri och grön. Vintern är mörk, men solen lyser flera timmar på julgranskulorna på juldagen och visar dammet på dem. Ungefär vart tionde år händer det att skolorna på Öland stänger några dagar pga snö, vind och oframkomlighet. I januari – februari blommar kejsarolvon, trollhassel och vinterjasmin, men först i början av juni är asken utslagen. Våren är lång.

 
I ett långt land som Sverige, dvs stora avstånd mellan norr och söder, blir mångfalden och skillnaderna stora.

SVERIGE ÄR FANTASTISKT

SVERIGE – ett innehållsrikt land

Men………………………..

Vad är svenskt?
Vad kan vi vara stolta över?
Vad förenar oss?

För det första
Samhällsbild

- Vi har varit skonade från krig och elände under lång tid.

- Vi lever i ett liberalt land med religions- och yttrandefrihet

- Rättesnören i vårt samhällssystem är ansvar, demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet.

 

För det andra
- Den svenska hagen
/ hagmarken / den naturliga betesmarken.

Ursprunget är krosstensgruset från istiden som skapat ett av de mest utmärkande dragen i det svenska landskapets utseende.

- Ordet hage i den här bemärkelsen kan inte översättas till främmande språk pga att begreppet/företeelsen saknas. Den svenska sommarhagen är unik.

- Hagen är en vild avkomling av skogen och ängen.

- Hagen är för stenig för att bli storskog och för stenig för att bli åker och äng.

- Löv- och barrträd stå huller om buller tillsammans med dalsänkor, stenhällar, snaggig gräsmatta, blåbärsris, solig sluttning, myr osv.

- Hagmarken är en ohyfsad skönhet.

 

För det tredje
- Allemansrätten

- Här, i våra underbara skogar, hagmarker och på ängar och strandängar har vi rätt att vistas så länge vi visar hänsyn till människor och djur.

- Här, får vi plocka blommor – men inte fridlysta.

- Här, får vi plocka vilda bär och svamp

- Här, får vi fiska med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar samt längs kusterna. Särskilda regler förekommer tidvis.

- Här får vi göra upp eld under säkra förhållanden.

- Här får vi tälta

Grundregeln är att inte störa och inte förstöra. Den har kommit till genom hävd/gammal sedvänja.

 

För det fjärde
- Föreningslivet

Sverige har 200 000 ideella organisationer. Den ideella sektionen i samhället är stor och har en stolt tradition. Förr kom oftast politikerna från föreningslivet.

- Föreningslivet är en ideell verksamhet som har sitt ursprung i utanförskap och orättvisor.

- Föreningslivet underskattas trots att det är den grund som det demokratiska systemet vilar på.

- Att medverka och delta i  föreningslivet innebär att vi ”befruktas” i utvecklingen av ansvar, demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet.

- Föreningarna är medborgarnas organiserade röst gentemot stat och näringsliv.

- Varken familjen, näringslivet eller staten inkl kommuner och landsting  kan utföra sådant som föreningarna kan. Verksamheten är lokalt förankrad utifrån intressen och behov.

- Dags att bilda Svenskt Föreningsliv ! ?

De flesta av dessa tankar är hämtade från en blogg på nätet 10/2 2009.

www.gfe.se/blogg/?=23

 

TILL SIST Symbolerna för vår nation

1.     Det svenska språket

2.     Våra typiska svenska traditioner är valborgsmässoelden, midsommarstången, Lucia samt den traditionella sången och musiken vid advent och jul.

3.     Den svenska flaggan

- Färgerna: Himlens blå och solens guld

- Motivet: Korset som är ett arv från när vi kristnades.

Nordens länder är de enda som har ett kors i sin fana.

Korsets betydelse är att Gud omfamnar alla människor på jorden.
Kärleksbudskapet går i alla riktningar: norr, söder, öster och väster.

Genom den gamla psalmen ”Bevara Gud vårt fosterland, håll över det din starkhets hand” kan vi förstå vilket budskap som finns i vår nationalsymbol.
Text: Johan Ludvig Runeberg  Melodi: Johann Crüger

När våra svenska idrottare står på prispallen någonstans i världen och ser den svenska fanan gå i topp fylls vi av stolta känslor för våra svenska bragdmän och bragdkvinnor. Vi känner högtidlig stämning och gemenskap för vårt kära Sverige.
Så hoppas jag att alla känner här i dag. Därför föreslår jag att vi reser oss och sjunger nationalsången följd av ett fyrfaldigt leve för det vackra SVERIGE!

En liten gåva till Lidens Hembygdsförening.
Som ett minne av den här dagen vill jag, en Lidenbo i förskingringen, skänka en bonad med ett motiv som visar något av vårt kulturarv. Den är inköpt i en antikvitetsbutik i Malmö och har texten:” Vart mig ödet kastar till min hembygd tanken hastar.”