har den äran att
tilldela

 

 Anne-Lise Lindberg-Sjödin

 

Hembygdsföreningens standar

 

Styrelsens motivering.

 

     Anne-Lise Lindberg-Sjödin har, under de 5 år hon verkat som kantor

     i Liden, genom sitt engagemang och sitt enorma intresse för musiken

     lyckats sätta Liden på den musikaliska kartan.

     Anne-Lise är upphov till att lidenborna har fått uppleva många

     musikaliska höjdpunkter i kyrkan genom att ge konserter med verk av

     flera stora kompositörer och Julmässor. Samtliga har resulterat i

     uppskattade CD-inspelningar.

    Med Anne-Lises stöd har Lidens kyrkokör utvecklats till att nå oanade

     musikaliska nivåer.

     I Lidenmässan har Anne-Lise presenterat folkmusik från många av

     våra lokala kompositörer och gjort dem kända för såväl nationellt

     yrkesfolk inom musiken, som för oss lidenbor. Med sin förmåga att

     upptäcka möjligheter och att entusiasmera andra har Anne-Lise lyckats

     samla många kring vår egen bygds musikkultur.

     Hembygdsföreningen vill på detta sätt visa sin uppskattning  för

     Anne-Lises stora engagemang för Liden och dess musikaliska skatter.

 

                       Liden, Nationaldagen 6 juni 2009

 

 

 

                  Yvonne Uhlin

                         Ordf.