Allmänt

Lidens Hembygdsförening verkar inom 
Lidens socken vid Indalsälven i Medelpad.
Föreningen grundades den 15 april 1956.

Lidens Hembygdsförenings ordförande

David Oreland Gunnar Mehlin Tyroni Johansson
1956-1973 1973-1990 1990-1997
Kerstin Åhström Yvonne Uhlin Anna-Lena Johansson
1997-2007 2007-2012 2013-

Årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Medlemskap

Bli medlem i Lidens Hembygdsförening!

Lidens Hembygdsförening har ca 300 medlemmar. Du, som kanske är en lidenbo i förskingringen eller

av annan anledning inte kan nås av våra byombud, är hjärtligt välkommen att stödja föreningen med

Ditt medlemskap.

 Sätt i medlemsavgiften på bg 5663-0163. (Glöm inte skriva namn och adress).

Som bekräftelse på att Din anmälan nått fram kommer

Du att få ett brev, som innehåller stadgar m.m.

 

Medlemsavgiften är 50 kronor för enskilt medlemskap

och 100 kronor för familj.

 

Har Du frågor om föreningen är Du välkommen att

kontakta Anna-Lena Johansson  Tel: 070-279 33 11   

   e-post:anna.lena.johansson@outlook.com

 

 


   

Layout: Arne Johansson
Teknik: TL Internetkonsult (Tore Löfvenius)